làm việc tự do

Chúng tôi luôn khuyến khích tính chủ động của từng nhân viên. Họ có thể tự sắp xếp thời gian làm việc, nơi làm việc mà họ muốn. Điều này nhằm tạo nên sự thoải mái và phát huy tính sáng tạo cao, vận dụng tối đa kỹ năng và năng khiếu của chính bản thân họ.

Nộp hồ sơ


trách nhiệm như gia đình

Mỗi một nhân viên sẻ có kế hoạch rõ ràng cho những việc mình sẻ làm, thời gian và nơi làm việc. Khuyến khích tính tự giác của bản thân khi làm việc tại công ty như trách nhiệm và sự tự giác ở trong chính gia đình của họ.

Thời đại công nghệ số giúp chúng tôi kết nối với nhau, hỗ trợ và làm việc cùng nhau một cách dễ dàng; khoảng cách địa lý không còn là vấn đề.

Ứng tuyển
quan tâm đùm bọc lẫn nhau

Mỗi thành viên trong gia đình PDM luôn được khuyến khích hỏi thăm, động viên lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Chúng tôi xây dựng một quỹ tình thương từ một phần nhỏ thu nhập của những cá nhân để giúp đỡ những người khác vượt qua khó khăn khi họ cần đến nhất.

ứng tuyển

đăng ký ứng tuyển